GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky společnosti VIVA life house, s.r.o., IČ 06394671, se sídlem U nových domů III 534/3, Praha 4, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 281434, upravují návštěvy webových stránek společnosti, poskytování kontaktů a elektronické komunikace ohledně dotazů na dodávky výrobků či zhotovení díla, případně vytčení vad dodaného zboží či díla, kdy v těchto případech společnost VIVA life house, s.r.o. je v postavení správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení EU 2016/679.

Společnost VIVA life house, s.r.o. v takovýchto případech zpracovává následující osobní údaje návštěvníků svých webových stránek:

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště či sídla, IP adresa, cookies, veřejně dostupné údaje ze sociálních sítí.

Důvodem zpracování těchto údajů je nutnost vzájemné komunikace při poskytování služeb, zodpovězení dotazů, vyřízení poptávky, zaslání cenové nabídky, sjednání schůzky, zaslání vyžádaného katalogu či jiných tiskovin, informování ohledně stavu zakázky, realizace zakázky včetně platby za ni, případně vyřízení reklamace, zasílání newsletteru, pokud k němu byl ze strany zákazníka udělen souhlas. 

VIVA life house, s.r.o. sděluje, že uchování předmětných osobních údajů bude po dobu dvou let ode dne uskutečnění prvého kontaktu, zaslání poptávky apod., nedohodne-li se společnost VIVA life house, s.r.o. s klientem jinak. Společnost VIVA life house, s.r.o. obecně nebude poskytovat bez důvodu tyto údaje třetí osobě. V případě nutnosti sdílení těchto údajů však je povinna uzavřít s dalším zpracovatelem Zpracovatelskou smlouvu.
Kancelář
nám. Soukenné 115/6

Liberec 1, 460 01


Sídlo firmy
U nových domů III 534/3
Praha 4 – Krč, 140 00

info@vivaholding.cz
Stavby, materiál, práce
+420 602 39 39 38
Obchod, klientský servis
+420 777 85 52 90
+420 777 52 36 25
Smlouvy, investice, prodej
+420 607 44 79 11
Finance a reality
+420 702 01 11 54
viva
VIVA life house, s.r.o.

 06394671
DIČ CZ06394671

Číslo účtu FIO 2001316428/2010
Číslo účtu ČS 4970369309/0800

Search